ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำชิ้นยางรถยนต์ใช้แล้วผสมกับวัสดุมวลเม็ดหยาบและซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุถมเบาในการสร้างคันดินสำหรับงานถนน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำชิ้นยางรถยนต์ใช้แล้วผสมกับวัสดุมวลเม็ดหยาบและซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุถมเบาในการสร้างคันดินสำหรับงานถนน
นักวิจัย : สมโพธิ อยู่ไว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมโพธิ อยู่ไว . (2551). การนำชิ้นยางรถยนต์ใช้แล้วผสมกับวัสดุมวลเม็ดหยาบและซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุถมเบาในการสร้างคันดินสำหรับงานถนน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สมโพธิ อยู่ไว . 2551. "การนำชิ้นยางรถยนต์ใช้แล้วผสมกับวัสดุมวลเม็ดหยาบและซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุถมเบาในการสร้างคันดินสำหรับงานถนน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สมโพธิ อยู่ไว . "การนำชิ้นยางรถยนต์ใช้แล้วผสมกับวัสดุมวลเม็ดหยาบและซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุถมเบาในการสร้างคันดินสำหรับงานถนน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.
สมโพธิ อยู่ไว . การนำชิ้นยางรถยนต์ใช้แล้วผสมกับวัสดุมวลเม็ดหยาบและซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุถมเบาในการสร้างคันดินสำหรับงานถนน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2551.