ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาจุลินทรีย์ชอบร้อนสูงยิ่งยวดและจุลินทรีย์ดึกดำบรรพ์จากน้ำพุร้อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นต่อไป

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาจุลินทรีย์ชอบร้อนสูงยิ่งยวดและจุลินทรีย์ดึกดำบรรพ์จากน้ำพุร้อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นต่อไป
นักวิจัย : วิโรจน์ กนกศิลปธรรม
คำค้น : จุลินทรีย์ดึกดำบรรพ์ , น้ำพุร้อน , Microorganisms , Hot , Springs
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการแยกเชื้อบริสุทธิ์ของ Thermotogales จากน้ำพุร้อน 3 แห่ง (น้ำพุร้อนโป่งเดือด น้ำพุร้อนฝาง และน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน) และทำการศึกษาคุณสมบัติทางสรีรวิทยา ศึกษาจลศาสตร์ และทำการระบุชนิดโดยใช้สัณฐานวิทยาและลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16 S rRNA นอกจากนี้ยังได้สร้างลายพิมพ์นิ้วมือยีน ที-อาร์เอ็นเอ (t-RNA fingerprints) เพื่อแยกความแตกต่างของสายพันธ์

บรรณานุกรม :
วิโรจน์ กนกศิลปธรรม . (2557). การศึกษาจุลินทรีย์ชอบร้อนสูงยิ่งยวดและจุลินทรีย์ดึกดำบรรพ์จากน้ำพุร้อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นต่อไป.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วิโรจน์ กนกศิลปธรรม . 2557. "การศึกษาจุลินทรีย์ชอบร้อนสูงยิ่งยวดและจุลินทรีย์ดึกดำบรรพ์จากน้ำพุร้อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นต่อไป".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วิโรจน์ กนกศิลปธรรม . "การศึกษาจุลินทรีย์ชอบร้อนสูงยิ่งยวดและจุลินทรีย์ดึกดำบรรพ์จากน้ำพุร้อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นต่อไป."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
วิโรจน์ กนกศิลปธรรม . การศึกษาจุลินทรีย์ชอบร้อนสูงยิ่งยวดและจุลินทรีย์ดึกดำบรรพ์จากน้ำพุร้อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นต่อไป. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.