ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้สารช่วยกรองเพื่อการยืดอายุน้ำมันทอดที่มีผลต่อการเลือกดัชนีชี้วัดคุณภาพ น้ำมันและความเป็นพิษต่อเซลล์ตับและไต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้สารช่วยกรองเพื่อการยืดอายุน้ำมันทอดที่มีผลต่อการเลือกดัชนีชี้วัดคุณภาพ น้ำมันและความเป็นพิษต่อเซลล์ตับและไต
นักวิจัย : ปิยะฉัตร ใจเอื้อ , บัณฑิต อินณวงศ์
คำค้น : สารกรองน้ำมัน , ระบบกรองน้ำมัน , ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำมัน , ความเป็นพิษต่อเซลล์ , frying , oil , adsorbents , filtration , system , quality , indices , cytotoxicity
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การตรวจวัดคุณภาพทางเคมีและกายภาพของน้ำมันทอดที่ได้จากระบบการทอดนักเก็ตไก่ที่ผ่านการกรองด้วยสารดูดซับ 2 ชนิด คือ เบนโทไนท์และแมกนีซอล โดยเปรียบเทียบกับระบบการทอดที่ไม่ใช้สารดูดซับเป็นชุดควบคุม โดยใช้สภาวะการทอดที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 40 ชั่วโมง น้ำมันทอดที่ได้จากทั้ง 3 ระบบการทอดจะผ่านการกรองน้ำมันทุก 4 ชั่วโมง

บรรณานุกรม :
ปิยะฉัตร ใจเอื้อ , บัณฑิต อินณวงศ์ . (2556). การศึกษาการใช้สารช่วยกรองเพื่อการยืดอายุน้ำมันทอดที่มีผลต่อการเลือกดัชนีชี้วัดคุณภาพ น้ำมันและความเป็นพิษต่อเซลล์ตับและไต.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปิยะฉัตร ใจเอื้อ , บัณฑิต อินณวงศ์ . 2556. "การศึกษาการใช้สารช่วยกรองเพื่อการยืดอายุน้ำมันทอดที่มีผลต่อการเลือกดัชนีชี้วัดคุณภาพ น้ำมันและความเป็นพิษต่อเซลล์ตับและไต".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปิยะฉัตร ใจเอื้อ , บัณฑิต อินณวงศ์ . "การศึกษาการใช้สารช่วยกรองเพื่อการยืดอายุน้ำมันทอดที่มีผลต่อการเลือกดัชนีชี้วัดคุณภาพ น้ำมันและความเป็นพิษต่อเซลล์ตับและไต."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
ปิยะฉัตร ใจเอื้อ , บัณฑิต อินณวงศ์ . การศึกษาการใช้สารช่วยกรองเพื่อการยืดอายุน้ำมันทอดที่มีผลต่อการเลือกดัชนีชี้วัดคุณภาพ น้ำมันและความเป็นพิษต่อเซลล์ตับและไต. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.