ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเทียมเจจากน้ำมันมะพร้าว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเทียมเจจากน้ำมันมะพร้าว
นักวิจัย : ปริญดา เพ็ญโรจน์ , สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต , ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
คำค้น : ผลิตภัณฑ์ครีมเทียมเจ , น้ำมันมะพร้าว , vegetarian , coffee , coconut , oil
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ศึกษาอิทธิพลของคอนยักและสตาร์ชดัดแปรประเภทออคเทนิลซัคซิเนต สตาร์ช ต่อสมบัติของอิมัลชันและครีมเทียมเจ โดยใช้ความเข้มข้นของคอนยักที่ระดับ 0.1%, 0.15% และ 0.2% และความเข้มข้นของ capsule ที่ระดับ 3%, 5% และ 7% 2 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของกลูโคสไซรัป แซนแทนกัมและมอลโตเดกซ์ตริน โดยใช้แผนการทดลอง Response surface methodology โดยใช้ความเข้มข้นของกลูโคสไซรัปที่ระดับ 10-20% แซนแทนกัม 0-0.1% และมอลโตเดกซ์ตริน 7-15%

บรรณานุกรม :
ปริญดา เพ็ญโรจน์ , สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต , ดวงใจ ถิรธรรมถาวร . (2553). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเทียมเจจากน้ำมันมะพร้าว.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปริญดา เพ็ญโรจน์ , สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต , ดวงใจ ถิรธรรมถาวร . 2553. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเทียมเจจากน้ำมันมะพร้าว".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปริญดา เพ็ญโรจน์ , สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต , ดวงใจ ถิรธรรมถาวร . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเทียมเจจากน้ำมันมะพร้าว."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
ปริญดา เพ็ญโรจน์ , สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต , ดวงใจ ถิรธรรมถาวร . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเทียมเจจากน้ำมันมะพร้าว. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.