ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรไบโอติกสิ์ Entrococcus italicus ต่อการเจริญเติบโตและระดับภูมิคุ้มกันของการ ทำวัคซีนโรคพีอาร์อาร์เอสและโรคมัยโคพลาสม่าในสุกร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรไบโอติกสิ์ Entrococcus italicus ต่อการเจริญเติบโตและระดับภูมิคุ้มกันของการ ทำวัคซีนโรคพีอาร์อาร์เอสและโรคมัยโคพลาสม่าในสุกร
นักวิจัย : สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล
คำค้น : โปรไบโอติกส์ , สุกร , โรคพีอาร์อาร์เอส , โรคมัยโคพลาสม่า , Probiotics , Enterococcus , italicus , Pigs , PRRS , Mycoplasma
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการเลี้ยงลูกสุกรหย่านม (อายุ 35 วัน) คละเพศ จำนวน 30 ตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 5 ซ้ำๆละ 2 ตัว ทำการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุมเชิงบวก โดยการให้อาหารสำเร็จรูปร่วมกับยาปฏิชีวนะ Doxycycline และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มทดลอง โดยให้อาหารสำเร็จรูป ร่วมกับโปรไบโอติกส์ ทำการเลี้ยงสุกรเป็นระยะเวลา 4 เดือน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพีอาร์อาร์เอสและโรคมัยโคพลาสม่า 2 ครั้ง ที่อายุ45 วัน และ 59 วัน

บรรณานุกรม :
สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล . (2557). ผลของโปรไบโอติกสิ์ Entrococcus italicus ต่อการเจริญเติบโตและระดับภูมิคุ้มกันของการ ทำวัคซีนโรคพีอาร์อาร์เอสและโรคมัยโคพลาสม่าในสุกร.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล . 2557. "ผลของโปรไบโอติกสิ์ Entrococcus italicus ต่อการเจริญเติบโตและระดับภูมิคุ้มกันของการ ทำวัคซีนโรคพีอาร์อาร์เอสและโรคมัยโคพลาสม่าในสุกร".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล . "ผลของโปรไบโอติกสิ์ Entrococcus italicus ต่อการเจริญเติบโตและระดับภูมิคุ้มกันของการ ทำวัคซีนโรคพีอาร์อาร์เอสและโรคมัยโคพลาสม่าในสุกร."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล . ผลของโปรไบโอติกสิ์ Entrococcus italicus ต่อการเจริญเติบโตและระดับภูมิคุ้มกันของการ ทำวัคซีนโรคพีอาร์อาร์เอสและโรคมัยโคพลาสม่าในสุกร. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.