ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของบ้านพักรับรองและภูมิทัศน์ ในอุทยานแห่งชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของบ้านพักรับรองและภูมิทัศน์ ในอุทยานแห่งชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวไทย
นักวิจัย : อนุชา แพ่งเกษร , เอกพงษ์ ตรีตรง
คำค้น : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , บ้านพักรับรองและภูมิทัศน์ , อุทยานแห่งชาติ , ศักยภาพการท่องเที่ยวไทย , Conservation , of , Natural , Resources , and , Environment , Interior , Environmental , Design , Guest , Houses , National , Park , Standard , Tourism , Thailand
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการศึกษาการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพในอุทยานแห่งชาติ โดยนำหลักกลยุทธ์การตลาด 7P

บรรณานุกรม :
อนุชา แพ่งเกษร , เอกพงษ์ ตรีตรง . (2557). การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของบ้านพักรับรองและภูมิทัศน์ ในอุทยานแห่งชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวไทย.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อนุชา แพ่งเกษร , เอกพงษ์ ตรีตรง . 2557. "การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของบ้านพักรับรองและภูมิทัศน์ ในอุทยานแห่งชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวไทย".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อนุชา แพ่งเกษร , เอกพงษ์ ตรีตรง . "การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของบ้านพักรับรองและภูมิทัศน์ ในอุทยานแห่งชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวไทย."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
อนุชา แพ่งเกษร , เอกพงษ์ ตรีตรง . การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของบ้านพักรับรองและภูมิทัศน์ ในอุทยานแห่งชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวไทย. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.