ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดปรสิตเม็ดเลือดในสุนัขในจังหวัดสงขลาและการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา หมายเหตุ การขอขยายส่งผลงานตีพิมพ์ภายในเดือน มค.59

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดปรสิตเม็ดเลือดในสุนัขในจังหวัดสงขลาและการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา หมายเหตุ การขอขยายส่งผลงานตีพิมพ์ภายในเดือน มค.59
นักวิจัย : ทิพยรัตน์ มูสิกะเจริญ , ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ , วิชญะ ทองตะโก , วรรณรัตน์ แซ่ชั่น , อุษา เชษฐานนท์
คำค้น : ปรสิตในเลือด, การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา, สุนัข (Blood parasite, hematological change, dog) , คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทิพยรัตน์ มูสิกะเจริญ , ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ , วิชญะ ทองตะโก , วรรณรัตน์ แซ่ชั่น , อุษา เชษฐานนท์ . (2556). การติดปรสิตเม็ดเลือดในสุนัขในจังหวัดสงขลาและการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา หมายเหตุ การขอขยายส่งผลงานตีพิมพ์ภายในเดือน มค.59.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทิพยรัตน์ มูสิกะเจริญ , ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ , วิชญะ ทองตะโก , วรรณรัตน์ แซ่ชั่น , อุษา เชษฐานนท์ . 2556. "การติดปรสิตเม็ดเลือดในสุนัขในจังหวัดสงขลาและการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา หมายเหตุ การขอขยายส่งผลงานตีพิมพ์ภายในเดือน มค.59".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทิพยรัตน์ มูสิกะเจริญ , ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ , วิชญะ ทองตะโก , วรรณรัตน์ แซ่ชั่น , อุษา เชษฐานนท์ . "การติดปรสิตเม็ดเลือดในสุนัขในจังหวัดสงขลาและการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา หมายเหตุ การขอขยายส่งผลงานตีพิมพ์ภายในเดือน มค.59."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ทิพยรัตน์ มูสิกะเจริญ , ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ , วิชญะ ทองตะโก , วรรณรัตน์ แซ่ชั่น , อุษา เชษฐานนท์ . การติดปรสิตเม็ดเลือดในสุนัขในจังหวัดสงขลาและการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา หมายเหตุ การขอขยายส่งผลงานตีพิมพ์ภายในเดือน มค.59. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.