ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานผลการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการเลี้ยงโคนมอย่างมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการเลี้ยงโคนมอย่างมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดมหาสารคาม
นักวิจัย : อรวรรณ ชินราศรี , อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
คำค้น : จังหวัดมหาสารคาม,ดำเนินการ,ถ่ายทอดเทคโนโลยี,ประชุม,เลี้ยงโคนมอย่างมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อรวรรณ ชินราศรี , อาณัติ จันทร์ถิระติกุล . (2544). รายงานผลการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการเลี้ยงโคนมอย่างมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรวรรณ ชินราศรี , อาณัติ จันทร์ถิระติกุล . 2544. "รายงานผลการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการเลี้ยงโคนมอย่างมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรวรรณ ชินราศรี , อาณัติ จันทร์ถิระติกุล . "รายงานผลการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการเลี้ยงโคนมอย่างมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
อรวรรณ ชินราศรี , อาณัติ จันทร์ถิระติกุล . รายงานผลการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการเลี้ยงโคนมอย่างมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.