ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พยาธิที่พบในทางเดินอาหารของปลากินเนื้อบางชนิด จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พยาธิที่พบในทางเดินอาหารของปลากินเนื้อบางชนิด จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ละออศรี เสนาะเมือง
คำค้น : จังหวัดขอนแก่น,ทางเดินอาหาร,ปลากินเนื้อบาง,พยาธิที่พบ,อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ละออศรี เสนาะเมือง . (2528). พยาธิที่พบในทางเดินอาหารของปลากินเนื้อบางชนิด จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ละออศรี เสนาะเมือง . 2528. "พยาธิที่พบในทางเดินอาหารของปลากินเนื้อบางชนิด จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ละออศรี เสนาะเมือง . "พยาธิที่พบในทางเดินอาหารของปลากินเนื้อบางชนิด จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2528. Print.
ละออศรี เสนาะเมือง . พยาธิที่พบในทางเดินอาหารของปลากินเนื้อบางชนิด จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2528.