ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมรรถภาพการให้ผลผลิตของโคนมพันธุ์ผสมซาฮิวาล-ฟรีเซี่ยนในสภาพการเลี้ยงที่จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมรรถภาพการให้ผลผลิตของโคนมพันธุ์ผสมซาฮิวาล-ฟรีเซี่ยนในสภาพการเลี้ยงที่จังหวัดมหาสารคาม
นักวิจัย : ธวัช ชินราศรี , อรวรรณ ชินราศรี
คำค้น : สภาพการเลี้ยงที่จังหวัดมหาสารคาม,สมรรถภาพการให้ผลผลิต,โคนมพันธุ์ผสมซาฮิวาลฟรีเซี่ยน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธวัช ชินราศรี , อรวรรณ ชินราศรี . (2540). การศึกษาสมรรถภาพการให้ผลผลิตของโคนมพันธุ์ผสมซาฮิวาล-ฟรีเซี่ยนในสภาพการเลี้ยงที่จังหวัดมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธวัช ชินราศรี , อรวรรณ ชินราศรี . 2540. "การศึกษาสมรรถภาพการให้ผลผลิตของโคนมพันธุ์ผสมซาฮิวาล-ฟรีเซี่ยนในสภาพการเลี้ยงที่จังหวัดมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธวัช ชินราศรี , อรวรรณ ชินราศรี . "การศึกษาสมรรถภาพการให้ผลผลิตของโคนมพันธุ์ผสมซาฮิวาล-ฟรีเซี่ยนในสภาพการเลี้ยงที่จังหวัดมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2540. Print.
ธวัช ชินราศรี , อรวรรณ ชินราศรี . การศึกษาสมรรถภาพการให้ผลผลิตของโคนมพันธุ์ผสมซาฮิวาล-ฟรีเซี่ยนในสภาพการเลี้ยงที่จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2540.