ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรณีศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง เพื่อการค้าในแม่น้ำพอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรณีศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง เพื่อการค้าในแม่น้ำพอง
นักวิจัย : turenjai doolgindachbaporn , สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร
คำค้น : กระชัง,การค้า,การเลี้ยงปลากดเหลือง,ลดผลกระทบ,แม่น้ำพอง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาผลกระทบจากการเลี้ยงปลาในกระชังที่มีต่อคุณภาพน้ำ ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และเคมี ในบริเวณแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

บรรณานุกรม :
turenjai doolgindachbaporn , สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร . (2551). กรณีศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง เพื่อการค้าในแม่น้ำพอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
turenjai doolgindachbaporn , สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร . 2551. "กรณีศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง เพื่อการค้าในแม่น้ำพอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
turenjai doolgindachbaporn , สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร . "กรณีศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง เพื่อการค้าในแม่น้ำพอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
turenjai doolgindachbaporn , สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร . กรณีศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง เพื่อการค้าในแม่น้ำพอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.