ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาอุปสรรคของการจัดการระบบโลจิสติกส์และกลไกตลาดต่อการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันในสามจังหวัดชายแดนใต้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาอุปสรรคของการจัดการระบบโลจิสติกส์และกลไกตลาดต่อการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันในสามจังหวัดชายแดนใต้
นักวิจัย : มัณฑนา กระโหมวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัณฑนา กระโหมวงศ์ . (2557). ปัญหาอุปสรรคของการจัดการระบบโลจิสติกส์และกลไกตลาดต่อการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันในสามจังหวัดชายแดนใต้.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
มัณฑนา กระโหมวงศ์ . 2557. "ปัญหาอุปสรรคของการจัดการระบบโลจิสติกส์และกลไกตลาดต่อการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันในสามจังหวัดชายแดนใต้".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
มัณฑนา กระโหมวงศ์ . "ปัญหาอุปสรรคของการจัดการระบบโลจิสติกส์และกลไกตลาดต่อการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันในสามจังหวัดชายแดนใต้."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2557. Print.
มัณฑนา กระโหมวงศ์ . ปัญหาอุปสรรคของการจัดการระบบโลจิสติกส์และกลไกตลาดต่อการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันในสามจังหวัดชายแดนใต้. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2557.