ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมโรคไข้เลือดออก(DHF)ในชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมโรคไข้เลือดออก(DHF)ในชุมชน
นักวิจัย : ประพัฒสร ไสวเวียง
คำค้น : ไข้เลือดออก
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลดอนมดแดง อ. ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-308054 ต่อ 135 Email : sonyakao1669@gmail.com
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อำเภอดอนมดแดงเป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและที่ผ่านมาโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่ติดอันดับ 1ใน5 ของโรคที่มานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากข้อมูลพบว่าในปี 2554-2558 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมารับการรักษาที่โรงพยาบาลคิดเป็น 16, 4, 84, 12 และ 0 ต่อ100,000ประชากร ตามลำดับจากข้อมูลในปี2556 มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่อำเภอดอนมดแดงทีมระบาดวิทยาของอำเภอดอนมดแดงได้มีแผนออกรณรงค์ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้เกิดรูปแบบที่ยั่งยืน

บรรณานุกรม :
ประพัฒสร ไสวเวียง . (2558). การควบคุมโรคไข้เลือดออก(DHF)ในชุมชน.
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
ประพัฒสร ไสวเวียง . 2558. "การควบคุมโรคไข้เลือดออก(DHF)ในชุมชน".
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
ประพัฒสร ไสวเวียง . "การควบคุมโรคไข้เลือดออก(DHF)ในชุมชน."
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี, 2558. Print.
ประพัฒสร ไสวเวียง . การควบคุมโรคไข้เลือดออก(DHF)ในชุมชน. อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี; 2558.