ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาสำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี โรงเรียนภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นเนล ไคน์เดอร์การ์เทน แอนด์ สคูล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาสำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี โรงเรียนภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นเนล ไคน์เดอร์การ์เทน แอนด์ สคูล
นักวิจัย : นราภรณ์ ขันธบุตร
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : โรงเรียนภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นเนล ไคน์เดอร์การ์เทน แอนด์ สคูล
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นราภรณ์ ขันธบุตร . (2558). กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาสำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี โรงเรียนภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นเนล ไคน์เดอร์การ์เทน แอนด์ สคูล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นราภรณ์ ขันธบุตร . 2558. "กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาสำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี โรงเรียนภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นเนล ไคน์เดอร์การ์เทน แอนด์ สคูล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นราภรณ์ ขันธบุตร . "กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาสำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี โรงเรียนภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นเนล ไคน์เดอร์การ์เทน แอนด์ สคูล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
นราภรณ์ ขันธบุตร . กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาสำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี โรงเรียนภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นเนล ไคน์เดอร์การ์เทน แอนด์ สคูล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.