ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลังงานสะสมรวมและพลังงานขณะใช้อาคาร กรณีศึกษาเปรียบเทียบการก่อสร้างอาคารด้วยคอนกรีตมวลเบาที่มีส่วนผสมของวัสดุเหลือทิ้งกับคอนกรีตมวลเบาทั่วไป

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พลังงานสะสมรวมและพลังงานขณะใช้อาคาร กรณีศึกษาเปรียบเทียบการก่อสร้างอาคารด้วยคอนกรีตมวลเบาที่มีส่วนผสมของวัสดุเหลือทิ้งกับคอนกรีตมวลเบาทั่วไป
นักวิจัย : วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ . (2557). พลังงานสะสมรวมและพลังงานขณะใช้อาคาร กรณีศึกษาเปรียบเทียบการก่อสร้างอาคารด้วยคอนกรีตมวลเบาที่มีส่วนผสมของวัสดุเหลือทิ้งกับคอนกรีตมวลเบาทั่วไป.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ . 2557. "พลังงานสะสมรวมและพลังงานขณะใช้อาคาร กรณีศึกษาเปรียบเทียบการก่อสร้างอาคารด้วยคอนกรีตมวลเบาที่มีส่วนผสมของวัสดุเหลือทิ้งกับคอนกรีตมวลเบาทั่วไป".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ . "พลังงานสะสมรวมและพลังงานขณะใช้อาคาร กรณีศึกษาเปรียบเทียบการก่อสร้างอาคารด้วยคอนกรีตมวลเบาที่มีส่วนผสมของวัสดุเหลือทิ้งกับคอนกรีตมวลเบาทั่วไป."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ . พลังงานสะสมรวมและพลังงานขณะใช้อาคาร กรณีศึกษาเปรียบเทียบการก่อสร้างอาคารด้วยคอนกรีตมวลเบาที่มีส่วนผสมของวัสดุเหลือทิ้งกับคอนกรีตมวลเบาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.