ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พันธุศาสตร์ประชากรและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของ ตุ๊กแกบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พันธุศาสตร์ประชากรและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของ ตุ๊กแกบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
นักวิจัย : วีระชัย สายจันทา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระชัย สายจันทา . (2557). พันธุศาสตร์ประชากรและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของ ตุ๊กแกบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระชัย สายจันทา . 2557. "พันธุศาสตร์ประชากรและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของ ตุ๊กแกบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระชัย สายจันทา . "พันธุศาสตร์ประชากรและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของ ตุ๊กแกบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
วีระชัย สายจันทา . พันธุศาสตร์ประชากรและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของ ตุ๊กแกบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.