ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสกัดโลหะด้วยเฟสของแข็ง และการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนลิแกนด์ โดยใช้อะมิโนฟอสโฟนิค แอซิด ซิลิกา เป็นคีเลติงเฟส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดโลหะด้วยเฟสของแข็ง และการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนลิแกนด์ โดยใช้อะมิโนฟอสโฟนิค แอซิด ซิลิกา เป็นคีเลติงเฟส
นักวิจัย : วัสกา ศิริอังคาวุธ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัสกา ศิริอังคาวุธ . (2544). การสกัดโลหะด้วยเฟสของแข็ง และการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนลิแกนด์ โดยใช้อะมิโนฟอสโฟนิค แอซิด ซิลิกา เป็นคีเลติงเฟส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วัสกา ศิริอังคาวุธ . 2544. "การสกัดโลหะด้วยเฟสของแข็ง และการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนลิแกนด์ โดยใช้อะมิโนฟอสโฟนิค แอซิด ซิลิกา เป็นคีเลติงเฟส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วัสกา ศิริอังคาวุธ . "การสกัดโลหะด้วยเฟสของแข็ง และการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนลิแกนด์ โดยใช้อะมิโนฟอสโฟนิค แอซิด ซิลิกา เป็นคีเลติงเฟส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
วัสกา ศิริอังคาวุธ . การสกัดโลหะด้วยเฟสของแข็ง และการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนลิแกนด์ โดยใช้อะมิโนฟอสโฟนิค แอซิด ซิลิกา เป็นคีเลติงเฟส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.