ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษระของปากใบหม่อน 33 สายต้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษระของปากใบหม่อน 33 สายต้น
นักวิจัย : ศิริพรรณ พลเสน , จิราภา บุติมาลย์ , นวลอนงค์ นาคคง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริพรรณ พลเสน , จิราภา บุติมาลย์ , นวลอนงค์ นาคคง . (2551). การศึกษาลักษระของปากใบหม่อน 33 สายต้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริพรรณ พลเสน , จิราภา บุติมาลย์ , นวลอนงค์ นาคคง . 2551. "การศึกษาลักษระของปากใบหม่อน 33 สายต้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริพรรณ พลเสน , จิราภา บุติมาลย์ , นวลอนงค์ นาคคง . "การศึกษาลักษระของปากใบหม่อน 33 สายต้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ศิริพรรณ พลเสน , จิราภา บุติมาลย์ , นวลอนงค์ นาคคง . การศึกษาลักษระของปากใบหม่อน 33 สายต้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.