ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการอบความร้อนต่อสมบัติเทนไซล์ การจัดเรียงตัวของโมเลกุลและพฤติกรรมการตกผลึกของฟิล์มพอลิโพรไพลีนและฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิทที่เตรียมจากพอลิเมอร์ผลึกเหลว (TLCP) กับพอลิโพรไพลีน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการอบความร้อนต่อสมบัติเทนไซล์ การจัดเรียงตัวของโมเลกุลและพฤติกรรมการตกผลึกของฟิล์มพอลิโพรไพลีนและฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิทที่เตรียมจากพอลิเมอร์ผลึกเหลว (TLCP) กับพอลิโพรไพลีน
นักวิจัย : ศุภชัย วันประโคน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภชัย วันประโคน . (). ผลของการอบความร้อนต่อสมบัติเทนไซล์ การจัดเรียงตัวของโมเลกุลและพฤติกรรมการตกผลึกของฟิล์มพอลิโพรไพลีนและฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิทที่เตรียมจากพอลิเมอร์ผลึกเหลว (TLCP) กับพอลิโพรไพลีน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภชัย วันประโคน . . "ผลของการอบความร้อนต่อสมบัติเทนไซล์ การจัดเรียงตัวของโมเลกุลและพฤติกรรมการตกผลึกของฟิล์มพอลิโพรไพลีนและฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิทที่เตรียมจากพอลิเมอร์ผลึกเหลว (TLCP) กับพอลิโพรไพลีน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภชัย วันประโคน . "ผลของการอบความร้อนต่อสมบัติเทนไซล์ การจัดเรียงตัวของโมเลกุลและพฤติกรรมการตกผลึกของฟิล์มพอลิโพรไพลีนและฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิทที่เตรียมจากพอลิเมอร์ผลึกเหลว (TLCP) กับพอลิโพรไพลีน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ศุภชัย วันประโคน . ผลของการอบความร้อนต่อสมบัติเทนไซล์ การจัดเรียงตัวของโมเลกุลและพฤติกรรมการตกผลึกของฟิล์มพอลิโพรไพลีนและฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิทที่เตรียมจากพอลิเมอร์ผลึกเหลว (TLCP) กับพอลิโพรไพลีน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .