ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษวัชพืช/ของเหลือจากการเกษตรร่วมกับของเสียจากสุกร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษวัชพืช/ของเหลือจากการเกษตรร่วมกับของเสียจากสุกร
นักวิจัย : สายรุ้ง เมืองพิล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายรุ้ง เมืองพิล . (2556). การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษวัชพืช/ของเหลือจากการเกษตรร่วมกับของเสียจากสุกร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สายรุ้ง เมืองพิล . 2556. "การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษวัชพืช/ของเหลือจากการเกษตรร่วมกับของเสียจากสุกร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สายรุ้ง เมืองพิล . "การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษวัชพืช/ของเหลือจากการเกษตรร่วมกับของเสียจากสุกร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
สายรุ้ง เมืองพิล . การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษวัชพืช/ของเหลือจากการเกษตรร่วมกับของเสียจากสุกร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.