ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์สีสังเคราะห์ในยาเม็ดและแคปซูลที่ใช้ในการป้องกันและรักษาระยะยาว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์สีสังเคราะห์ในยาเม็ดและแคปซูลที่ใช้ในการป้องกันและรักษาระยะยาว
นักวิจัย : นภาพร โออริยกุล
คำค้น : สีสังเคราะห์ , แคปซูลที่ , ป้องกัน , ยาเม็ด , รักษา
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยจะทำการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยใช้ตัวอย่างยาเม็ดและแคปซูล ที่ใช้รักษาโรคเรื้อรัง เช่น โรคไขมันในเส้นเลือดสูง ยาเม็ดรักษาโรคท้องอืดท้องเฟ้อ ยาเม็ดวิตามินต่าง ๆ รวมประมาณ 10 ตัวอย่าง

บรรณานุกรม :
นภาพร โออริยกุล . (2551). การวิเคราะห์สีสังเคราะห์ในยาเม็ดและแคปซูลที่ใช้ในการป้องกันและรักษาระยะยาว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นภาพร โออริยกุล . 2551. "การวิเคราะห์สีสังเคราะห์ในยาเม็ดและแคปซูลที่ใช้ในการป้องกันและรักษาระยะยาว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นภาพร โออริยกุล . "การวิเคราะห์สีสังเคราะห์ในยาเม็ดและแคปซูลที่ใช้ในการป้องกันและรักษาระยะยาว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
นภาพร โออริยกุล . การวิเคราะห์สีสังเคราะห์ในยาเม็ดและแคปซูลที่ใช้ในการป้องกันและรักษาระยะยาว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.