ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลผลิตและค่าความร้อนของถ่านชีวภาพจากชานอ้อยและผักตบชวา การประชุมวิชาการ เรื่อง 7 ศตวรรษน่าน เมืองแห่งป่า น้ำ คน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลผลิตและค่าความร้อนของถ่านชีวภาพจากชานอ้อยและผักตบชวา การประชุมวิชาการ เรื่อง 7 ศตวรรษน่าน เมืองแห่งป่า น้ำ คน
นักวิจัย : ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ . (). ผลผลิตและค่าความร้อนของถ่านชีวภาพจากชานอ้อยและผักตบชวา การประชุมวิชาการ เรื่อง 7 ศตวรรษน่าน เมืองแห่งป่า น้ำ คน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ . . "ผลผลิตและค่าความร้อนของถ่านชีวภาพจากชานอ้อยและผักตบชวา การประชุมวิชาการ เรื่อง 7 ศตวรรษน่าน เมืองแห่งป่า น้ำ คน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ . "ผลผลิตและค่าความร้อนของถ่านชีวภาพจากชานอ้อยและผักตบชวา การประชุมวิชาการ เรื่อง 7 ศตวรรษน่าน เมืองแห่งป่า น้ำ คน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ . ผลผลิตและค่าความร้อนของถ่านชีวภาพจากชานอ้อยและผักตบชวา การประชุมวิชาการ เรื่อง 7 ศตวรรษน่าน เมืองแห่งป่า น้ำ คน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .