ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของเชื้อราแอสโคมายซีสต์ในป่าบริเวณสถานีวนวัฒนวิจัย ผานกเค้า และฤทธิ์ของเชื้อราต่อการต้านเชื้อก่อโรคพืช และมนุษย์บางชนิด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของเชื้อราแอสโคมายซีสต์ในป่าบริเวณสถานีวนวัฒนวิจัย ผานกเค้า และฤทธิ์ของเชื้อราต่อการต้านเชื้อก่อโรคพืช และมนุษย์บางชนิด
นักวิจัย : โสภณ บุญลือ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสภณ บุญลือ . (). ความหลากหลายของเชื้อราแอสโคมายซีสต์ในป่าบริเวณสถานีวนวัฒนวิจัย ผานกเค้า และฤทธิ์ของเชื้อราต่อการต้านเชื้อก่อโรคพืช และมนุษย์บางชนิด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โสภณ บุญลือ . . "ความหลากหลายของเชื้อราแอสโคมายซีสต์ในป่าบริเวณสถานีวนวัฒนวิจัย ผานกเค้า และฤทธิ์ของเชื้อราต่อการต้านเชื้อก่อโรคพืช และมนุษย์บางชนิด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โสภณ บุญลือ . "ความหลากหลายของเชื้อราแอสโคมายซีสต์ในป่าบริเวณสถานีวนวัฒนวิจัย ผานกเค้า และฤทธิ์ของเชื้อราต่อการต้านเชื้อก่อโรคพืช และมนุษย์บางชนิด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
โสภณ บุญลือ . ความหลากหลายของเชื้อราแอสโคมายซีสต์ในป่าบริเวณสถานีวนวัฒนวิจัย ผานกเค้า และฤทธิ์ของเชื้อราต่อการต้านเชื้อก่อโรคพืช และมนุษย์บางชนิด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .