ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนทองแดงโดยใช้ผักตบชวาและผักบุ้ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนทองแดงโดยใช้ผักตบชวาและผักบุ้ง
นักวิจัย : ณัตฐิตา เอมกลิ่น , พรทิพย์ ธรรมไพศาล , ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัตฐิตา เอมกลิ่น , พรทิพย์ ธรรมไพศาล , ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ . (2553). การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนทองแดงโดยใช้ผักตบชวาและผักบุ้ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัตฐิตา เอมกลิ่น , พรทิพย์ ธรรมไพศาล , ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ . 2553. "การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนทองแดงโดยใช้ผักตบชวาและผักบุ้ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัตฐิตา เอมกลิ่น , พรทิพย์ ธรรมไพศาล , ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ . "การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนทองแดงโดยใช้ผักตบชวาและผักบุ้ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ณัตฐิตา เอมกลิ่น , พรทิพย์ ธรรมไพศาล , ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ . การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนทองแดงโดยใช้ผักตบชวาและผักบุ้ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.