ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์รูปแบบการบรรเลงเพลงกราวนอกภาษา สำหรับวงเครื่องสายปี่ชวา

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์รูปแบบการบรรเลงเพลงกราวนอกภาษา สำหรับวงเครื่องสายปี่ชวา
นักวิจัย : นางสุนันทา พันธุกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นางสุนันทา พันธุกูล . (2556). การวิเคราะห์รูปแบบการบรรเลงเพลงกราวนอกภาษา สำหรับวงเครื่องสายปี่ชวา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
นางสุนันทา พันธุกูล . 2556. "การวิเคราะห์รูปแบบการบรรเลงเพลงกราวนอกภาษา สำหรับวงเครื่องสายปี่ชวา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
นางสุนันทา พันธุกูล . "การวิเคราะห์รูปแบบการบรรเลงเพลงกราวนอกภาษา สำหรับวงเครื่องสายปี่ชวา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2556. Print.
นางสุนันทา พันธุกูล . การวิเคราะห์รูปแบบการบรรเลงเพลงกราวนอกภาษา สำหรับวงเครื่องสายปี่ชวา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์; 2556.