ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาทักษะการดีดจะเข้ นักเรียนสาขาเครื่องสายไทย (จะเข้) โดยใช้เพลงฉิ่งมุล่ง ๗ บันไดเสียงของศาสตราภิชานปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการดีดจะเข้ นักเรียนสาขาเครื่องสายไทย (จะเข้) โดยใช้เพลงฉิ่งมุล่ง ๗ บันไดเสียงของศาสตราภิชานปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
นักวิจัย : นางกรองทอง โพธิยารมย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นางกรองทอง โพธิยารมย์ . (2556). การพัฒนาทักษะการดีดจะเข้ นักเรียนสาขาเครื่องสายไทย (จะเข้) โดยใช้เพลงฉิ่งมุล่ง ๗ บันไดเสียงของศาสตราภิชานปกรณ์ รอดช้างเผื่อน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
นางกรองทอง โพธิยารมย์ . 2556. "การพัฒนาทักษะการดีดจะเข้ นักเรียนสาขาเครื่องสายไทย (จะเข้) โดยใช้เพลงฉิ่งมุล่ง ๗ บันไดเสียงของศาสตราภิชานปกรณ์ รอดช้างเผื่อน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
นางกรองทอง โพธิยารมย์ . "การพัฒนาทักษะการดีดจะเข้ นักเรียนสาขาเครื่องสายไทย (จะเข้) โดยใช้เพลงฉิ่งมุล่ง ๗ บันไดเสียงของศาสตราภิชานปกรณ์ รอดช้างเผื่อน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2556. Print.
นางกรองทอง โพธิยารมย์ . การพัฒนาทักษะการดีดจะเข้ นักเรียนสาขาเครื่องสายไทย (จะเข้) โดยใช้เพลงฉิ่งมุล่ง ๗ บันไดเสียงของศาสตราภิชานปกรณ์ รอดช้างเผื่อน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์; 2556.