ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลป โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสุขศึกษากับการสอนแบบปกติ

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลป โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสุขศึกษากับการสอนแบบปกติ
นักวิจัย : ดร.ธวัช เติมญวน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดร.ธวัช เติมญวน . (2556). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลป โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสุขศึกษากับการสอนแบบปกติ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
ดร.ธวัช เติมญวน . 2556. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลป โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสุขศึกษากับการสอนแบบปกติ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
ดร.ธวัช เติมญวน . "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลป โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสุขศึกษากับการสอนแบบปกติ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2556. Print.
ดร.ธวัช เติมญวน . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลป โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสุขศึกษากับการสอนแบบปกติ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์; 2556.