ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการศึกษาต่อด้านศิลปะ ระดับปริญญาตรีของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการศึกษาต่อด้านศิลปะ ระดับปริญญาตรีของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
นักวิจัย : นายโอฬาร ชำนิ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นายโอฬาร ชำนิ . (2556). การศึกษาความต้องการศึกษาต่อด้านศิลปะ ระดับปริญญาตรีของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
นายโอฬาร ชำนิ . 2556. "การศึกษาความต้องการศึกษาต่อด้านศิลปะ ระดับปริญญาตรีของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
นายโอฬาร ชำนิ . "การศึกษาความต้องการศึกษาต่อด้านศิลปะ ระดับปริญญาตรีของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2556. Print.
นายโอฬาร ชำนิ . การศึกษาความต้องการศึกษาต่อด้านศิลปะ ระดับปริญญาตรีของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์; 2556.