ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
นักวิจัย : นายสมชาย ยิ้มแย้ม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นายสมชาย ยิ้มแย้ม . (2556). รูปแบบปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
นายสมชาย ยิ้มแย้ม . 2556. "รูปแบบปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
นายสมชาย ยิ้มแย้ม . "รูปแบบปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2556. Print.
นายสมชาย ยิ้มแย้ม . รูปแบบปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์; 2556.