ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการวิทยาเขตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการวิทยาเขตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
นักวิจัย : ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล . (2556). การศึกษาความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการวิทยาเขตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล . 2556. "การศึกษาความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการวิทยาเขตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล . "การศึกษาความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการวิทยาเขตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2556. Print.
ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล . การศึกษาความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการวิทยาเขตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์; 2556.