ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นักวิจัย : ว่าที่ร้อยตรีสังวร คลังบุญครอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ว่าที่ร้อยตรีสังวร คลังบุญครอง . (2556). การติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
ว่าที่ร้อยตรีสังวร คลังบุญครอง . 2556. "การติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
ว่าที่ร้อยตรีสังวร คลังบุญครอง . "การติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2556. Print.
ว่าที่ร้อยตรีสังวร คลังบุญครอง . การติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์; 2556.