ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
นักวิจัย : ดร.โพธิพันธ์ พานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดร.โพธิพันธ์ พานิช . (2554). การศึกษาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
ดร.โพธิพันธ์ พานิช . 2554. "การศึกษาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
ดร.โพธิพันธ์ พานิช . "การศึกษาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2554. Print.
ดร.โพธิพันธ์ พานิช . การศึกษาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์; 2554.