ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาดินเหนียวบ้านม่วงเจริญผล อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาดินเหนียวบ้านม่วงเจริญผล อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : นางสาวพัชรี ผลานุรักษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นางสาวพัชรี ผลานุรักษา . (2552). การพัฒนาดินเหนียวบ้านม่วงเจริญผล อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
นางสาวพัชรี ผลานุรักษา . 2552. "การพัฒนาดินเหนียวบ้านม่วงเจริญผล อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
นางสาวพัชรี ผลานุรักษา . "การพัฒนาดินเหนียวบ้านม่วงเจริญผล อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2552. Print.
นางสาวพัชรี ผลานุรักษา . การพัฒนาดินเหนียวบ้านม่วงเจริญผล อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์; 2552.