ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเรียบเรียงและสร้างรูปแบบการบรรเลงเพลงเรื่องฉิ่งพระฉันสำหรับวงเครื่องสายไทย

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเรียบเรียงและสร้างรูปแบบการบรรเลงเพลงเรื่องฉิ่งพระฉันสำหรับวงเครื่องสายไทย
นักวิจัย : นายสมบูรณ์ บุญวงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นายสมบูรณ์ บุญวงษ์ . (2551). การเรียบเรียงและสร้างรูปแบบการบรรเลงเพลงเรื่องฉิ่งพระฉันสำหรับวงเครื่องสายไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
นายสมบูรณ์ บุญวงษ์ . 2551. "การเรียบเรียงและสร้างรูปแบบการบรรเลงเพลงเรื่องฉิ่งพระฉันสำหรับวงเครื่องสายไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
นายสมบูรณ์ บุญวงษ์ . "การเรียบเรียงและสร้างรูปแบบการบรรเลงเพลงเรื่องฉิ่งพระฉันสำหรับวงเครื่องสายไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2551. Print.
นายสมบูรณ์ บุญวงษ์ . การเรียบเรียงและสร้างรูปแบบการบรรเลงเพลงเรื่องฉิ่งพระฉันสำหรับวงเครื่องสายไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์; 2551.