ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจที่คงทนเรื่อง โมล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างเทคนิคการสร้างผลสัมฤทธิ์ของทีมกับการบรรยาย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจที่คงทนเรื่อง โมล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างเทคนิคการสร้างผลสัมฤทธิ์ของทีมกับการบรรยาย
นักวิจัย : กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา , ณิวุฒิ จงสร้อย , มะลิวรรณ อมตธงไชย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา , ณิวุฒิ จงสร้อย , มะลิวรรณ อมตธงไชย . (2554). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจที่คงทนเรื่อง โมล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างเทคนิคการสร้างผลสัมฤทธิ์ของทีมกับการบรรยาย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา , ณิวุฒิ จงสร้อย , มะลิวรรณ อมตธงไชย . 2554. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจที่คงทนเรื่อง โมล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างเทคนิคการสร้างผลสัมฤทธิ์ของทีมกับการบรรยาย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา , ณิวุฒิ จงสร้อย , มะลิวรรณ อมตธงไชย . "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจที่คงทนเรื่อง โมล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างเทคนิคการสร้างผลสัมฤทธิ์ของทีมกับการบรรยาย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา , ณิวุฒิ จงสร้อย , มะลิวรรณ อมตธงไชย . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจที่คงทนเรื่อง โมล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างเทคนิคการสร้างผลสัมฤทธิ์ของทีมกับการบรรยาย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.