ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโมลด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโมลด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
นักวิจัย : เสนอ ชัยรัมย์ , คงศักดิ์ ขานทอง , มะลิวรรณ อมตธงไชย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสนอ ชัยรัมย์ , คงศักดิ์ ขานทอง , มะลิวรรณ อมตธงไชย . (2554). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโมลด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เสนอ ชัยรัมย์ , คงศักดิ์ ขานทอง , มะลิวรรณ อมตธงไชย . 2554. "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโมลด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เสนอ ชัยรัมย์ , คงศักดิ์ ขานทอง , มะลิวรรณ อมตธงไชย . "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโมลด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
เสนอ ชัยรัมย์ , คงศักดิ์ ขานทอง , มะลิวรรณ อมตธงไชย . การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโมลด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.