ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างในระดับกล้องจุลทรรศน์อำเลิคตรอนของหนวดและตำแหน่งที่มี Pheromone bindig Protien ในผึ้ง 5 ชนิดของประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างในระดับกล้องจุลทรรศน์อำเลิคตรอนของหนวดและตำแหน่งที่มี Pheromone bindig Protien ในผึ้ง 5 ชนิดของประเทศไทย
นักวิจัย : ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สกว
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . (2548). การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างในระดับกล้องจุลทรรศน์อำเลิคตรอนของหนวดและตำแหน่งที่มี Pheromone bindig Protien ในผึ้ง 5 ชนิดของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . 2548. "การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างในระดับกล้องจุลทรรศน์อำเลิคตรอนของหนวดและตำแหน่งที่มี Pheromone bindig Protien ในผึ้ง 5 ชนิดของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . "การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างในระดับกล้องจุลทรรศน์อำเลิคตรอนของหนวดและตำแหน่งที่มี Pheromone bindig Protien ในผึ้ง 5 ชนิดของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างในระดับกล้องจุลทรรศน์อำเลิคตรอนของหนวดและตำแหน่งที่มี Pheromone bindig Protien ในผึ้ง 5 ชนิดของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.