ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินหาปริมาณรวมของสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีโนลิกส์ในตัวอย่างผักและพืชสมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินหาปริมาณรวมของสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีโนลิกส์ในตัวอย่างผักและพืชสมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : มะลิวรรณ อมตธงไชย , เสาวนีย์ เหล่าสิงห์ , สมภพ มรดา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มะลิวรรณ อมตธงไชย , เสาวนีย์ เหล่าสิงห์ , สมภพ มรดา . (2552). การประเมินหาปริมาณรวมของสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีโนลิกส์ในตัวอย่างผักและพืชสมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มะลิวรรณ อมตธงไชย , เสาวนีย์ เหล่าสิงห์ , สมภพ มรดา . 2552. "การประเมินหาปริมาณรวมของสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีโนลิกส์ในตัวอย่างผักและพืชสมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มะลิวรรณ อมตธงไชย , เสาวนีย์ เหล่าสิงห์ , สมภพ มรดา . "การประเมินหาปริมาณรวมของสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีโนลิกส์ในตัวอย่างผักและพืชสมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
มะลิวรรณ อมตธงไชย , เสาวนีย์ เหล่าสิงห์ , สมภพ มรดา . การประเมินหาปริมาณรวมของสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีโนลิกส์ในตัวอย่างผักและพืชสมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.