ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอุดตันของเยื่อกรองแบบนาโนโดยสารละลายโลหะทองแดงและสารอินทรีย์ธรรมชาติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอุดตันของเยื่อกรองแบบนาโนโดยสารละลายโลหะทองแดงและสารอินทรีย์ธรรมชาติ
นักวิจัย : รัตนา จิระรัตนานนท์ , สุพัฒน์พงษ์ มัตราช , ปกาศิต ฮงทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัตนา จิระรัตนานนท์ , สุพัฒน์พงษ์ มัตราช , ปกาศิต ฮงทอง . (2551). การอุดตันของเยื่อกรองแบบนาโนโดยสารละลายโลหะทองแดงและสารอินทรีย์ธรรมชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัตนา จิระรัตนานนท์ , สุพัฒน์พงษ์ มัตราช , ปกาศิต ฮงทอง . 2551. "การอุดตันของเยื่อกรองแบบนาโนโดยสารละลายโลหะทองแดงและสารอินทรีย์ธรรมชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัตนา จิระรัตนานนท์ , สุพัฒน์พงษ์ มัตราช , ปกาศิต ฮงทอง . "การอุดตันของเยื่อกรองแบบนาโนโดยสารละลายโลหะทองแดงและสารอินทรีย์ธรรมชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
รัตนา จิระรัตนานนท์ , สุพัฒน์พงษ์ มัตราช , ปกาศิต ฮงทอง . การอุดตันของเยื่อกรองแบบนาโนโดยสารละลายโลหะทองแดงและสารอินทรีย์ธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.