ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
นักวิจัย : มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ . (2553). การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ . 2553. "การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ . "การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ . การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.