ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิค HPLC-ICP-MS สำหรับวิเคราะห์รูปแบบทางเคมีของซีลีเนียมในพืชเสริมซีลิเนียม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิค HPLC-ICP-MS สำหรับวิเคราะห์รูปแบบทางเคมีของซีลีเนียมในพืชเสริมซีลิเนียม
นักวิจัย : ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล . (2553). การพัฒนาเทคนิค HPLC-ICP-MS สำหรับวิเคราะห์รูปแบบทางเคมีของซีลีเนียมในพืชเสริมซีลิเนียม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล . 2553. "การพัฒนาเทคนิค HPLC-ICP-MS สำหรับวิเคราะห์รูปแบบทางเคมีของซีลีเนียมในพืชเสริมซีลิเนียม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล . "การพัฒนาเทคนิค HPLC-ICP-MS สำหรับวิเคราะห์รูปแบบทางเคมีของซีลีเนียมในพืชเสริมซีลิเนียม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล . การพัฒนาเทคนิค HPLC-ICP-MS สำหรับวิเคราะห์รูปแบบทางเคมีของซีลีเนียมในพืชเสริมซีลิเนียม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.