ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างและพัฒนาเตาอบพลังงานร่วมสำหรับผลิตกล้วยม้วน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างและพัฒนาเตาอบพลังงานร่วมสำหรับผลิตกล้วยม้วน
นักวิจัย : ทนารัช จิตชาญวิชัย
คำค้น : เซรามิกส์ , เตาอบพลังงาน , กล้วยม้วน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ทนารัช จิตชาญวิชัย . (2552). การสร้างและพัฒนาเตาอบพลังงานร่วมสำหรับผลิตกล้วยม้วน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทนารัช จิตชาญวิชัย . 2552. "การสร้างและพัฒนาเตาอบพลังงานร่วมสำหรับผลิตกล้วยม้วน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทนารัช จิตชาญวิชัย . "การสร้างและพัฒนาเตาอบพลังงานร่วมสำหรับผลิตกล้วยม้วน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ทนารัช จิตชาญวิชัย . การสร้างและพัฒนาเตาอบพลังงานร่วมสำหรับผลิตกล้วยม้วน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.