ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์บริบทองค์รวมการใช้ประโยชน์ของเหลือจากกล้วยและการใช้ประโยชน์จากกากไซรัปกล้วย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์บริบทองค์รวมการใช้ประโยชน์ของเหลือจากกล้วยและการใช้ประโยชน์จากกากไซรัปกล้วย
นักวิจัย : ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ , ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ , อุทัยวรรณ ฉัตรธง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ , ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ , อุทัยวรรณ ฉัตรธง . (2554). การสังเคราะห์บริบทองค์รวมการใช้ประโยชน์ของเหลือจากกล้วยและการใช้ประโยชน์จากกากไซรัปกล้วย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ , ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ , อุทัยวรรณ ฉัตรธง . 2554. "การสังเคราะห์บริบทองค์รวมการใช้ประโยชน์ของเหลือจากกล้วยและการใช้ประโยชน์จากกากไซรัปกล้วย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ , ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ , อุทัยวรรณ ฉัตรธง . "การสังเคราะห์บริบทองค์รวมการใช้ประโยชน์ของเหลือจากกล้วยและการใช้ประโยชน์จากกากไซรัปกล้วย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ , ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ , อุทัยวรรณ ฉัตรธง . การสังเคราะห์บริบทองค์รวมการใช้ประโยชน์ของเหลือจากกล้วยและการใช้ประโยชน์จากกากไซรัปกล้วย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.