ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดปะการัง Ramaria ใน พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูมหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดปะการัง Ramaria ใน พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูมหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : นพรัตน์ วรรณเทศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพรัตน์ วรรณเทศ . (2554). การสำรวจความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดปะการัง Ramaria ใน พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูมหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นพรัตน์ วรรณเทศ . 2554. "การสำรวจความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดปะการัง Ramaria ใน พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูมหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นพรัตน์ วรรณเทศ . "การสำรวจความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดปะการัง Ramaria ใน พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูมหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
นพรัตน์ วรรณเทศ . การสำรวจความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดปะการัง Ramaria ใน พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูมหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.