ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกชนิดของราเอคโตไมคอร์ไรซาในพื้นที่ป่าเต็งรัง โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรผันของดีเอ็นเอ บริเวณ ITS

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกชนิดของราเอคโตไมคอร์ไรซาในพื้นที่ป่าเต็งรัง โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรผันของดีเอ็นเอ บริเวณ ITS
นักวิจัย : เชิดชัย โพธิ์ศรี
คำค้น : เอคโตไมคอร์ไรซา
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เชิดชัย โพธิ์ศรี . (2552). การจำแนกชนิดของราเอคโตไมคอร์ไรซาในพื้นที่ป่าเต็งรัง โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรผันของดีเอ็นเอ บริเวณ ITS.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เชิดชัย โพธิ์ศรี . 2552. "การจำแนกชนิดของราเอคโตไมคอร์ไรซาในพื้นที่ป่าเต็งรัง โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรผันของดีเอ็นเอ บริเวณ ITS".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เชิดชัย โพธิ์ศรี . "การจำแนกชนิดของราเอคโตไมคอร์ไรซาในพื้นที่ป่าเต็งรัง โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรผันของดีเอ็นเอ บริเวณ ITS."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
เชิดชัย โพธิ์ศรี . การจำแนกชนิดของราเอคโตไมคอร์ไรซาในพื้นที่ป่าเต็งรัง โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรผันของดีเอ็นเอ บริเวณ ITS. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.