ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในจังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในจังหวัดนครสวรรค์
นักวิจัย : น้ำทิพย์ ทับทิมทอง
คำค้น : depression , การตรวจคัดกรอง, , โรคซึมเศร้า
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในจังหวัดนครสวรรค์

บรรณานุกรม :
น้ำทิพย์ ทับทิมทอง . (2552). การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในจังหวัดนครสวรรค์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
น้ำทิพย์ ทับทิมทอง . 2552. "การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในจังหวัดนครสวรรค์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
น้ำทิพย์ ทับทิมทอง . "การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในจังหวัดนครสวรรค์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
น้ำทิพย์ ทับทิมทอง . การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในจังหวัดนครสวรรค์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.