ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของมิตรากัยนีนและสารสกัดหยาบอัลคาลอยด์ที่ได้จากใบกระท่อมต่อการขจัดพิษของเพอร์เมทรินในหนูขาว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของมิตรากัยนีนและสารสกัดหยาบอัลคาลอยด์ที่ได้จากใบกระท่อมต่อการขจัดพิษของเพอร์เมทรินในหนูขาว
นักวิจัย : เบญจมาศ จันทร์ฉวี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เบญจมาศ จันทร์ฉวี . (2554). ผลของมิตรากัยนีนและสารสกัดหยาบอัลคาลอยด์ที่ได้จากใบกระท่อมต่อการขจัดพิษของเพอร์เมทรินในหนูขาว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เบญจมาศ จันทร์ฉวี . 2554. "ผลของมิตรากัยนีนและสารสกัดหยาบอัลคาลอยด์ที่ได้จากใบกระท่อมต่อการขจัดพิษของเพอร์เมทรินในหนูขาว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เบญจมาศ จันทร์ฉวี . "ผลของมิตรากัยนีนและสารสกัดหยาบอัลคาลอยด์ที่ได้จากใบกระท่อมต่อการขจัดพิษของเพอร์เมทรินในหนูขาว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
เบญจมาศ จันทร์ฉวี . ผลของมิตรากัยนีนและสารสกัดหยาบอัลคาลอยด์ที่ได้จากใบกระท่อมต่อการขจัดพิษของเพอร์เมทรินในหนูขาว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.