ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการปรับตัวทางกายวิภาคศาสตร์พรรณไม้เด่นต่อสภาพพื้นที่ ป่าบุ่งป่าทาม ในชุดโครงการการศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ำสงครามตอนล่างจังหวัดนครพนมเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการปรับตัวทางกายวิภาคศาสตร์พรรณไม้เด่นต่อสภาพพื้นที่ ป่าบุ่งป่าทาม ในชุดโครงการการศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ำสงครามตอนล่างจังหวัดนครพนมเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : สุทธิรา ขุมกระโทก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธิรา ขุมกระโทก . (2549). การศึกษาการปรับตัวทางกายวิภาคศาสตร์พรรณไม้เด่นต่อสภาพพื้นที่ ป่าบุ่งป่าทาม ในชุดโครงการการศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ำสงครามตอนล่างจังหวัดนครพนมเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทธิรา ขุมกระโทก . 2549. "การศึกษาการปรับตัวทางกายวิภาคศาสตร์พรรณไม้เด่นต่อสภาพพื้นที่ ป่าบุ่งป่าทาม ในชุดโครงการการศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ำสงครามตอนล่างจังหวัดนครพนมเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทธิรา ขุมกระโทก . "การศึกษาการปรับตัวทางกายวิภาคศาสตร์พรรณไม้เด่นต่อสภาพพื้นที่ ป่าบุ่งป่าทาม ในชุดโครงการการศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ำสงครามตอนล่างจังหวัดนครพนมเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
สุทธิรา ขุมกระโทก . การศึกษาการปรับตัวทางกายวิภาคศาสตร์พรรณไม้เด่นต่อสภาพพื้นที่ ป่าบุ่งป่าทาม ในชุดโครงการการศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ำสงครามตอนล่างจังหวัดนครพนมเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.