ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้อัลกอริทึมฟัซซีสำหรับการวิเคราะห์ และแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติจากรูปภาพที่เกิดสัญญาณรบกวน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้อัลกอริทึมฟัซซีสำหรับการวิเคราะห์ และแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติจากรูปภาพที่เกิดสัญญาณรบกวน
นักวิจัย : โอฬาริก สุรินต๊ะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โอฬาริก สุรินต๊ะ . (2549). การใช้อัลกอริทึมฟัซซีสำหรับการวิเคราะห์ และแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติจากรูปภาพที่เกิดสัญญาณรบกวน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โอฬาริก สุรินต๊ะ . 2549. "การใช้อัลกอริทึมฟัซซีสำหรับการวิเคราะห์ และแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติจากรูปภาพที่เกิดสัญญาณรบกวน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โอฬาริก สุรินต๊ะ . "การใช้อัลกอริทึมฟัซซีสำหรับการวิเคราะห์ และแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติจากรูปภาพที่เกิดสัญญาณรบกวน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
โอฬาริก สุรินต๊ะ . การใช้อัลกอริทึมฟัซซีสำหรับการวิเคราะห์ และแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติจากรูปภาพที่เกิดสัญญาณรบกวน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.