ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบ พหุเกณฑ์เพื่อเลือกระบบบําบัด น้ําเสีย : กรณีศึกษาสภาพการ จําลองสําหรับเลือกระบบบําบัด น้ําเสียของชุมชนใน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบ พหุเกณฑ์เพื่อเลือกระบบบําบัด น้ําเสีย : กรณีศึกษาสภาพการ จําลองสําหรับเลือกระบบบําบัด น้ําเสียของชุมชนใน กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ . (2551). การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบ พหุเกณฑ์เพื่อเลือกระบบบําบัด น้ําเสีย : กรณีศึกษาสภาพการ จําลองสําหรับเลือกระบบบําบัด น้ําเสียของชุมชนใน กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ . 2551. "การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบ พหุเกณฑ์เพื่อเลือกระบบบําบัด น้ําเสีย : กรณีศึกษาสภาพการ จําลองสําหรับเลือกระบบบําบัด น้ําเสียของชุมชนใน กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ . "การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบ พหุเกณฑ์เพื่อเลือกระบบบําบัด น้ําเสีย : กรณีศึกษาสภาพการ จําลองสําหรับเลือกระบบบําบัด น้ําเสียของชุมชนใน กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ . การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบ พหุเกณฑ์เพื่อเลือกระบบบําบัด น้ําเสีย : กรณีศึกษาสภาพการ จําลองสําหรับเลือกระบบบําบัด น้ําเสียของชุมชนใน กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.